Uczulenie na pyłki roślin - porady alergologa

Uczulenie na pyłki roślin - porady alergologa

Dla większości z nas zima w tym roku była długa i dokuczliwa. Cieszyli się tylko narciarze i alergicy uczuleni na pyłki. W przyrodzie jednak nic nie ginie - wiosna musi przyjść przed latem. Najgorsze, że w tym roku w krótkim czasie zbiegło się kwitnienie i drzew i krzewów i traw. A to oznacza większe niż zwykle nasilenie dolegliwości. Co więc radzę?

LECZYĆ SIĘ SKUTECZNIE!

Jestem lekarzem zajmującym się leczeniem alergii... i alergikiem. Myślę więc, że mam prawo do wyrażenia swoich poglądów na tych łamach.
Często słyszę: "w ubiegłym roku to mi ten lek pomagał, a w tym nie". Alergiczny sezonowy nieżyt nosa leczyć można różnymi sposobami. Czasem trudno ocenić efekty tego leczenia. Dla chorego najważniejszy jest brak dolegliwości. A czy jest on spowodowany efektami leczenia, czy też niskim stężeniem pyłków, to dla chorego nie ma większego znaczenia. Prawdopodobnie w tym roku wiele dotychczas stosowanych sposobów leczenia zawiedzie - stężenie pyłków może być bardzo duże.
Dla mnie osobiście bardzo ciężka była wiosną.zeszłego roku - aż do momentu, kiedy zastosowałem leczenie preparatem Flixonase. Moje doświadczenie z tym lekiem jest zresztą znacznie większe niż tylko własne wrażenia. Przepisałem Flixonase - z bardzo dobrym efektem - wielu moim pacjentom; brałem też udział w badaniu skuteczności i bezpieczeństwa tego leku. Wyniki mam przed sobą, pozwolę sobie na krótkie ich omówienie. Badanie zostało przeprowadzone w dwunastu ośrodkach w Polsce. Wzięło w nich udział osiemdziesięciu pięciu chorych z bardzo nasilonymi objawami alergicznego nieżytu nosa. Pacjenci codziennie oceniali w czterostopniowej skali nasilenie różnych objawów i wpisywali wyniki do specjalnych dzienniczków. Przebieg leczenia oceniali też lekarze podczas wizyt chorych w gabinetach. Wyniki badania potwierdzają to, co sam obserwowałem. Już w pierwszych trzech dniach stosowania leku widoczna jest wyraĽna poprawa. Pełna poprawa następuje zwykle po tygodniu brania leku i utrzymuje się przez cały czas leczenia. U ponad 80% badanych stwiedzono całkowite ustąpienie dolegliwości, a u pozostałych bardzo nieznaczne nasilenie. W trakcie badania stężenie pyłków było bardzo duże, o czym świadczyło m.in. utrzymujące się przez cały czas duże nasilenie objawów ocznych. Niestety, Flixonase tylko nieznacznie łagodzi objawy oczne, czyli jeśli one występują, trzeba brać jednocześnie inne leki. Przez wszystkich badanych Flixonase było bardzo dobrze tolerowane.
Wracając do pytania postawionego na początku - co radzę? - radzę Flixonase. Jest to lek wyjątkowo skuteczny i, co niezmiernie ważne, praktycznie wolny od ryzyka wystąpienia objawów ubocznych.