Dlaczego właśnie ja jestem chory?

Dlaczego właśnie ja jestem chory?

Takie pytania często zadają lekarzowi osoby cierpiące na choroby alergiczne - astmę oskrzelową, atopowe zapalenie skóry czy pyłkowicę.

Choroby o podłożu alergicznym mają charakter przewlekły. Dzięki lekom i właściwemu postępowaniu dolegliwości można złagodzić, objawy wytłumić, ale istota schorzenia pozostaje. Chory musi więc nauczyć się żyć ze swoim problemem.

Opieka lekarza jest bardzo ważna, ale kto wie, czy nie ważniejsza jest wiedza na temat choroby samego pacjenta lub rodziców chorego dziecka. Nie ulega wątpliwości, że umiejętne postępowanie niejednokrotnie chroni przed zaostrzeniami dolegliwości. Dzięki temu chory może zarówno normalnie funkcjonować w społeczeństwie czy w rodzinie, jak i we właściwy sposób się leczyć. Chory, który takiej wiedzy nie ma, zazwyczaj stosuje znacznie większe niż powinien dawki leków, częściej też wymaga leczenia szpitalnego.
Po licznych rozmowach tak z chorymi, jak i z lekarzami doszliśmy do wniosku, że brakuje pisma przeznaczonego właśnie dla osób cierpiących z powodu chorób o podłożu alergicznym. Założeniem tego kwartalnika, którego pierwszy numer Państwu przekazujemy, jest dostarczanie najnowszych wiadomości na temat chorób alergicznych. Naszą ambicją jest, aby przekazywane informacje miały charakter praktyczny i dawały chorym wskazówki, jak postępować, jak się leczyć, jak żyć ze swoimi dolegliwościami.
Aby spełnić te założenia, będziemy zapraszać do współpracy najwybitniejszych znawców tematu w Polsce. Liczymy jednak na żywą reakcję osób najbardziej zainteresowanych, a więc samych chorych. Państwa komentarze i sugestie będą na pewno niezmiernie ważne przy opracowywaniu kolejnych numerów naszego pisma.
Dużo miejsca w każdym numerze chcielibyśmy przeznaczyć na listy od osób chorych, na które będziemy odpowiadać. Zachęcamy również do dzielenia się na łamach pisma własnymi doświadczeniami w radzeniu sobie z chorobą.